Grijanje na pelete


Peleti su prešani drvni ostaci koji se koriste za dobivanje toplinske energije. Visoko energetsku učinkovitost imaju zahvaljujući iznimno niskoj vlažnosti max. 10%. Tijekom izgaranja razvijaju vrlo visoke temperature, stoga su za njihovo korištenje konstruirane posebne peći i kotlovi za sustav centralnog grijanja. Pelet kao 100% ekološko biogorivo postaje zamjena za sve skuplju naftu, plin ili struju. Ovo visokokalorično gorivo je jedno od najjeftinijih energenata na tržištu.

Osim što je znatno jeftinija i obnovljiva, ova biomasa gotovo uopće ne zagađuje zrak jer je količina ugljikova dioksida pri njezinu izgaranju jednaka količini apsorbiranog ugljikova dioksida tijekom rasta biljke.

Peći na pelete slične su standardnim pećima na drva ili kaminima, no tu sva sličnost  završava. Ove peći su sofisticirane naprave koje imaju automatske sustave punjenja ložišta, paljenja, doziranja i čišćenja, a zahtjevaju minimalno održavanje.


Usporedba peleta i ostalih energenata

1,85 kg peleta 1 m3 zemnog plina
2 kg peleta 1 l ulja za loženje
3 m3 peleta 1.000 l ulja za loženje