Toplinske crpke


Toplinske crpke


Toplinska pumpa radi na istom ali obrnutom principu kao i kuhinjski hladnjak. Kod hladnjaka se namirnicama oduzima toplina i ispušta se u okolinu preko rebrastog radijatora na stražnjoj strani hladnjaka odakle zračna struja odvodi toplinu u okolni prostor. Kod toplinske pumpe toplina iz okoline (zemlja, zrak, voda) iskorištava za grijanje ili hlađenje zatvorenog prostora. Toplinu iz zemlje preuzima medij koji kruži podzemnim cijevima ili sondom. Ovako zagrijan stiže u toplinsku crpku gdje predaje toplinu drugom (plinovitom) mediju u isparivaču.


Ovaj se zagrijava, raste mu tlak, no kompresor ga stlačuje u tekuće stanje pri čemu se dodatno podiže temperatura (npr. s 4° - 8°C na 60° ili 70°C). Ovako zagrijan medij odvodi se kroz cijevi do izmjenjivača u velikom spremniku gdje toplinu predaje vodi (ili drugom mediju - npr. cijevi podnog grijanja), pritom se hladi i povratnim vodom vraća u toplinsku pumpu. Kako je cijeli sustav pod tlakom koji u pojedinim koracima procesa doseže i 15 bara, ovaj ohlađeni medij protiskuje se kroz sapnicu (ekspanzijski ventil) nakon čega se širenjem naglo hladi (i do -3°C) i ulazi u isparivač.


Zbog velike temperaturne razlike između medija zagrijanog toplinom zemlje (8° - 12°C) i ohlađenog plinovitog medija, u isparivaču toplina naglo prelazi na plinoviti medij i zagrijava ga npr. do + 3°C pri čemu se u plinu podiže tlak. Nakon prisilnog stlačivanja u kompresoru temperatura dodatno raste do 60° ili 70°C, a tu toplinu medij predaje vodi u izmjenjivaču (kondenzatoru) u velikom spremniku. Cijeli ovaj proces se ponavlja u nedogled i to je princip na kojem funkcionira dizalica topline.


Sustavi mogu koristiti:

• Energiju iz tla površinsku ili dubinsku koju koriste za pripremu tople vode i grijanje u vašem domu, te po potrebi hlađenje prostora.
• Energiju iz podzemnih voda ili vode iz bunara koja se kao i energija iz tla može koristiti svuda, a ugodnu toplinu prostora pružiti će i u najhladnijim danima.
• Energiju iz okolnog zraka, pogodne su za korištenje kako u novogradnjama tako i za postojeće objekte jer ne zahtjevaju veće građevinske zahtjeve.

Energija iz tla ili vode

Tlo u sebi pohranjuje energiju koja na zemlju dopire sunčevim zrakama. Dizalice topline ovu energiju koriste za pripremu tople vode i grijanje u vašem domu. Za svaki uloženi kilovat-sat energije toplinska crpka proizvesti će dodatno tri do pet kilovat-sati toplinske energije, koja će biti iskorištena u vašem sustavu grijanja i pripreme tople vode. Toplinska dizalica za korištenje energije iz tla ili vode može se koristiti svuda, a ugodnu toplinu prostora pružiti će i u najhladnijim zimskim danima.


Energija iz zraka

Toplinske crpke zrak-voda za grijanje koriste toplinu okolnog zraka. Pogodne su za korištenje kako u novogradnjama, tako i za postojeće objekte, jer ne zahtijevaju komplicirane građevinske zahvate.